Lezing over de eerste graaf van Hoogstraten

Erfgoed Hoogstraten

Op vrijdagavond 29 juni om 20u was er in zaal de Welgezinde een lezing over het ontstaan van het graafschap Hoogstraten. De reden waarom Hoogstraten tot graafschap werd verheven was omdat Karel V de entourage rond Margaretha van Oostenrijk wilde versterken door de bevriende adel meer macht en aanzien te geven. Zij zou immers landvoogdes worden over de Nederlanden terwijl hij in Spanje verbleef. Zij kon dus wel een krachtige bijstand van de naaste adel gebruiken. In totaal zijn er tijdens zijn bewind een twintigtal dergelijke promoties geweest die men kan onderverdelen in drie periodes: bij het begin van zijn regeerperiode rond 1518 om bovenvermelde reden. Na de dood van Margaretha van Oostenrijk tussen 1530 en 1540 tijdens het bewind van Maria Van Hongarije om haar entourage te versterken, en vlak voor de dood van Karel V om bevriende adel te bedanken. In dat kader moeten we de tweede benoeming van Elisabeth van Culemborg tot gravin van Culemborg bezien. Tijdens het leven van Elisabeth zijn er dus twee heerlijkheden van haar tot graafschap verheven. Hieruit kan men afleiden dat ze een bijzondere vrouw moet geweest zijn. Eerst hofdame bij Joanna de Waanzinnige, de moeder van Karel V en dus ook naaste vertrouwelinge van de kleine Karel, en daarna Eerste Hofdame bij Margaretha van Oostenrijk, de bekwaamste regeerster van die tijd.