Karel V (1500-1558)

Keizer Karel V was de voornaamste vorst in West-Europa in de 16de eeuw

Keizer Karel V was de zoon van Filips de Schone en Johanna van Castilië en kleinzoon van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië. In 1506 stierf Karels vader, Filips de Schone, en erfde hij al diens landsheerlijkheden, die samen de Bourgondische en later de Habsburgse Nederlanden werden genoemd. Aangezien Karel op dat moment nog minderjarig was, nam zijn grootvader Maximiliaan van Oostenrijk het regentschap op zich en benoemde zijn dochter Margaretha van Oostenrijk, Karels tante, tot landvoogdes van de Bourgondische Nederlanden. In 1515 werd Karel V meerderjarig verklaard en nam hij het bestuur over de Nederlanden van haar over. In 1516 erfde Karel de Spaanse koningskroon van zijn grootvader Ferdinand II van Aragón en werd hij in 1519 tot Keizer van het Rooms-Duitse Rijk verkozen na de dood van Maximiliaan I van Oostenrijk. Op die manier had Karel V ongeveer de helft  van het huidige Europa in bezit en regeerde hij over grote delen van de Nieuwe Wereld. In 1526 trouwde hij met Isabella van Portugal. Vermoeid van het vrijwel voortdurend rondreizen in zijn uitgestrekt rijk, deed hij in 1555 troonsafstand en trok Karel zich terug in zijn villa in het Spaanse Yuste, waar hij uiteindelijk in 1558 stierf.