Karel de Grote (748-814)

Karel de Grote was een telg uit het geslacht der Karolingers en was vanaf 768 koning der Franken. In 800 werd hij gekroond tot keizer. Hij geldt sinds de middeleeuwen als een van de belangrijkste heersers van het Westen. Onder zijn heerschappij kende West-Europa een periode van vernieuwing van de cultuur en het onderwijs. Deze periode staat ook wel bekend als de Karolingische renaissance. In 1165 werd Karel de Grote heilig verklaard.