Joost de Lalaing (1437-1483)

Joost de Lalaing was heer van Montigny en Santes. Deze Henegouwse edelman vervulde enkele belangrijke functies in dienst van de Bourgondische hertogen. Zo was hij lid van de Hertogelijke Raad van Karel de Stoute en kwamerheer aan het hof van diens dochter, Maria van Bourgondië. Daarnaast was hij ridder in de Orde van het Gulden Vlies en vocht hij aan de zijde van Maximiliaan van Oostenrijk bij de slag bij Guinegate.
In 1462 huwde Joost de Lalaing met Bonne van Viefville en kreeg met haar verschillende kinderen, waaronder Karel en Antoon de Lalaing, de latere eerste graaf van Hoogstraten.