Jan IV van Kuyc (ca. 1360 -1442)

Jan IV van Kuyc was de zoon van Hendrik van Kuyc en Gertrudis Coutereel. Hij werd heer van Hoogstraten nadat hij de heerlijkheid Hoogstraten (met Meer, Meerle en Wortel) kocht in 1382. Jan van Kuyc trouwde tweemaal, eerst met Machtelt van Borssele, nadien met Joanna van de Leck, maar beide huwelijken bleven kinderloos. In 1429 verkocht hij de heerlijkheid Hoogstraten met het Gelmelslot aan Frank van Borssele, een neef van zijn eerste vrouw. Jan van Kuyc behield echter wel levenslang het vruchtgebruik en kreeg een jaarlijkse rente van 1000 rijnsgulden. Pas na zijn overlijden kwam Frank van Borssele in de volle eigendom van Hoogstraten en het Gelmelslot. Jan IV van Kuyc was de laatste telg uit zijn familie, die vanaf de late middeleeuwen bijna ononderbroken over Hoogstraten regeerde. In tegenstelling tot zijn voorgangers, die bijna allemaal in de bloei van hun leven stierven op het slagveld, bereikte Jan IV de gezegende leeftijd van ongeveer 82 jaar. Hij was gedurende 71 jaar heer van Rijkevorsel en gedurende 61 jaar heer van Hoogstraten.