Sint-Goedelekerk

Graafschap Hoogstraten

In juni 1518 had keizer Karel V de heerlijkheid Hoogstraten tot graafschap verheven. De nieuwe graaf Antoon I de Lalaing en zijn opvolgers kregen het voorrecht opgeroepen te worden tot alle vergaderingen van de Staten van Brabant. Op 25 november 1518 werd de graaf plechtig gekroond door aartshertog Ferdinand in de Sint-Goedelekerk (zie foto) in Brussel. Nadat het hoofd van de Geheime Raad Antoon de Lalaing lof toesprak voor alle diensten die hij gedaan had voor zijn vorst las hij hem de benoemingsbrief voor.

De aartshertog Ferdinand sprak de volgende woorden uit: “Messire Antoon de Lalaing, Monseigneur de katholieke Koning, hertog van Brabant, heeft om de hier uiteengezette redenen van deugden en loffelijk gedrag van uw voorzaten en van u zelf, uw heerlijkheid Hoogstraten tot graafschap verheven. Op dit ogenblik maakt hij u en benoemt hij u tot de graaf van Hoogstraten en wil dat u voortaan door allen als dusdanig erkend wordt. Tot teken daarvan, schenk ik y, ingevolge de brieven van volmacht en opdracht mij door Monseigneur de Koning daartoe verleend, de grafelijke kroon, om er overal en in alle akten door u en door uw opvolgers, graven en gravinnen van Hoogstraten, de rechten, eerbewijzen, voorrechten en voorrangen van te genieten en te bezigen, zoals graven moeten en gewoon zijn te genieten en te gebruiken.

Lijst graven en hertogen van Hoogstraten

Duitse reportage over de vorsten van Salm Salm