Frank van Borssele (ca. 1395 – 1470)

Frank van Borssele was de zoon van Floris van Borssele en Oede van Boutersem. Deze belangrijke Zeeuwse edelman bekleedde in de loop der jaren verschillende hoge functies, waarvan sommige als opvolger van zijn vader. Zo was hij onder andere gouverneur en raadsheer in de Raad van Holland en raadsheer van Jan van Beieren. Daarnaast had hij verschillende bestuurlijke functies op lokaal niveau. Het is echter vooral het huwelijk met Jacoba van Beieren dat hem bekend zou maken en een einde zou betekenen van zijn politieke carrière. Jacoba van Beieren was immers een politieke tegenstander van de Bourgondische hertog, Filips de Goede. In 1429 verkocht de heer van Hoogstraten, Jan IV van Kuyc, de heerlijkheid Hoogstraten (met Meer, Meerle en Wortel) en het Gelmelslot aan Frank van Borssele. Jan van Kuyc behield wel het vruchtgebruik tot aan zijn dood in 1442.