Antoon I de Lalaing (1480-1540)

Antoon I de Lalaing was de eerste graaf van Hoogstraten

Hij was de zoon van Joost de Lalaing, Heer van Montigny (Henegouwen) en Bonne van Viefville, Vrouwe van Sains. Al van jongs af aan maakte Antoon deel uit van de hofhouding van Filips de Schone en werd vanaf 1501 diens kamerheer. In 1509 trouwde hij met Elisabeth van Culemborg, waardoor hij in het bezit kwam van de heerlijkheden van Hoogstraten en Culemborg. In 1510 werd Antoon kamerheer van de latere Karel V. Gedurende zijn hele leven bekleedde hij belangrijke postities. Zo werd hij lid van de Grote Raad van Mechelen, het hoogste rechtscollege van de Nederlanden op dat moment, werd hij in 1516 verheven tot ridder van het Gulden Vlies en in 1517 minister van financiën. In 1518 werd de heerlijkheid Hoogstraten door Keizer Karel V tot graafschap verheven en werd Antoon de eerste graaf van Hoogstraten. Vanaf 1522 werd Antoon de Lalaing benoemd tot Stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland, in 1528 kwam daar ook het sticht Utrecht bij. Daarnaast was hij de vertrouweling van Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden en nam hij aan het einde van haar leven zelfs haar bestuurstaken tijdelijk over.