Achterkant

Dit wapen staat op het glasraam van graaf Antoon I de Lalaing.

Dit kaartspel bevat allerlei figuren uit de glasramen van de Sint-Katharinakerk. In de middeleeuwen hadden ridders een uniek schild nodig om herkenbaar te zijn. Geleidelijk aan gingen deze wapens over van vader op zoon. Zo ontstond er een hele cultuur van symbolen en tekens.

Centraal in dit wapen zien we een geruit schild met witte vakken en met een Henegouwse leeuw in de rechterbovenhoek. In de heraldiek bekijkt men het schild vanuit het standpunt van de drager, dus andersom dan dat wij het zien. De leeuw staat voor heldenmoed en staat klaar om te ‘klauwen’. Dit past  in de middeleeuwse sfeer van ridders die met elkaar in de clinch gaan.

Rondom het schild zien we de ketting van het Gulden Vlies. Dit was een prestigieuze ridderorde die boven de wet stond en zelfs de vorst kritiek mocht geven. De grootvader van Antoon I was al bij deze ridderorde en men zorgde er wel voor dat dit privilege van vader op zoon werd doorgegeven. Wie deze ketting mocht dragen, was van groot aanzien.

Boven het schild zien we een helm met gravenkroon. Daar bovenop is nog een duif afgebeeld, het teken van goddelijke boodschapper. Met olijftak is de duif het teken van vrede. In de katholieke kerk is de duif het symbool van de Heilige Geest.

De witte kronkels zijn een helmkleed dat als versiersel aan de helm hangt. Dit was in die periode mode. De rode bloemen hebben dezelfde kleur als het wapen en stellen waarschijnlijk rode rozen voor, het teken van liefde. Naast lelies (zuiverheid), later symbool voor Frankrijk,  komen in de heraldiek rode rozen het meeste voor.