www.graafschaphoogstraten.be

In 2018 is het 500 jaar geleden dat Hoogstraten de titel graafschap verkreeg. Deze gebeurtenis is van grote betekenis geweest voor Hoogstraten. Na 1518 werden het stadhuis, de kerk en het kasteel grondig verbouwd en brak er een periode uit van economische groei. Hoogstraten werd letterlijk op de kaart gezet. Graaf Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg maakten van een klein plaatsje een oord van letteren, religie en kunst. Zij onderhielden sterke banden met het Habsburgs Hof in Mechelen en Brussel en waren er vriend aan huis.

Deze historische gebeurtenis is een ideale gelegenheid om die periode nog eens onder de aandacht te brengen en de vriendschapsband tussen Culemborg en Hoogstraten aan te halen. Verder is er gedurende het jaar aandacht voor het verdere verloop van de Hoogstraatse geschiedenis en de rol van de adel hierin. De Franse Revolutie (1789) was een keerpunt in de Europese geschiedenis: de politieke macht werd afgenomen van de adel en vervangen door politieke instellingen. De adellijke titels werden echter terug in ere hersteld, en van vader op zoon doorgegeven, waardoor nu nog steeds de titel ‘Hertog van Hoogstraten’ bestaat. Dit jaar hebben we de evolutie van 500 jaar plaatselijke geschiedenis doorlopen en het is dan ook gepast om dit themajaar af te sluiten op 24 november in aanwezigheid van onze huidige hertog Carl Philipp van Salm Salm.

Historische herdenking op 24 november

Op 24 november was er een historische herdenking in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten.

Slotevenement 500 jaar Graafschap Hoogstraten

Dit is een samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur van Hoogstraten, VVV-Hoogstraten en de plaatselijke Sint-Jorisgilden. De Sint-Jorisgilde van Wortel onderhoudt nog steeds goede contacten met de vorst van Salm Salm die in Anholt Duitsland woont, en die door vererving ook de titel van ‘Hertog van Hoogstraten’ draagt. Hij zal met zijn vrouw aanwezig zijn op de herdenkingsviering. Tevens hebben de Gelmelzwaaiers ook goede contacten met graaf Jacques de Lalaing uit Zandbergen, een rechtstreekse afstammeling van Antoon de Lalaing. Deze zal eveneens de feestelijkheden bijwonen met zijn familie.

Carl Philipp von Salm Salm, hertog van Hoogstraten

Het Verbond der Sint-Jorisgilden

Sint-Jorisgilde van Wortel

Bezoek Hoogstraten aan Culemborg op 8 september

Op 8 september is er een delegatie van ons stadsbestuur naar Culemborg vertrokken om te feesten met onze noorderburen. Zij vieren immers dit jaar dat ze reeds 700 jaar bestaan als stad. Onze vriend de heer Blommers heeft op zijn website een verslag staan van dit bezoek.

klik op de link:   Bezoek Hoogstraten aan Culemborg

Tentoonstelling “Hoogstraten anno 2018”

Deze tentoonstelling vindt plaats in de Kapel van het Klein Seminarie op zaterdag 15 en zondag 16 september van 10 tot 17 uur.

Vijfhonderd jaar geleden werd Hoogstraten een graafschap wat het begin was van een economische bloeiperiode. Intussen is Hoogstraten uitgegroeid tot een bruisend economische stad waar het aangenaam toeven is en dat bruist van economische en culturele activiteiten.

De tentoonstelling beoogt het Hoogstraten en alle gemeenten van nu te belichten aan de hand van recente foto’s. Deze foto’s zijn hierbij geclusterd volgens thema’s zoals daar zijn de land- en tuinbouw, de natuurgebieden, de Kloostersite te Meer, de kolonie te Wortel, activiteiten en evenementen in 2018 per deelgemeente, het Begijnhof te Hoogstraten, …

Iedereen is van harte welkom.

Vier nieuwe basklokken voor de beiaard

De Sint-Katharinakerk van Hoogstraten heeft vier nieuwe basklokken. Twee staan nog in de klokkengieterij van Asten en twee kleinere zijn al geleverd en staan achteraan de kerk te bezichtigen. Ook de vergulde haan is daar te bekijken voordat hij terug op de toren gezet wordt. De tweede grootste klok heet Elisabeth naar gravin Elisabeth van Culemborg en heeft Dries Horsten als peter en Beatrice Van Merode als meter.

Artikel Het Laatste Nieuws: Vier nieuwe basklokken voor de beiaard

Artikel website stad Hoogstraten

Artikel Gazet van Antwerpen

Youtubefilm over klokkengieterij Eijsbouts

Opening nieuwe horecazaak in het voormalig jongensweeshuis

D’n Zotte Zaligheid zal op 14 juli de deuren openen voor het grote publiek. Het voormalig jongensweeshuis, het Knechtjeshuis, komt rechtstreeks voort uit de nalatenschap van onze eerste gravin Elisabeth van Culemborg.

 

Marleen Jansen en Chantal de Swart hebben een eigentijds concept uitgedacht dat in lijn licht met de historische gedachte van de gravin.

De twee initiatiefnemers willen mensen met een beperking een leertraject bieden en uit hun isolement halen. “De bedoeling is om per dag vijf mensen hier te laten werken”, zegt Chantal de Swart. “Ze mogen niet enkel in de keuken helpen, maar ook in de moestuin. We laten ze de dieren verzorgen die in de tuin komen. D’n Zotte Zaligheid is een goede omschrijving, want we willen mensen met een beperking een zalig gevoel geven als ze hier zijn.”

Het gebouw is eigendom van de parochie, waardoor het nodige overleg nodig was voor verbouwingen. “Aan de achterkant komt er een nieuwbouw bij van acht meter lang”, legt Marleen Jansen uit. “Daar komt de keuken in, zodat we meer ruimte creëren. Verder gaan we de inrichting rolstoelvriendelijk maken en een aangepast toilet voor rolstoelgebruikers plaatsen. Boven komt een vergaderruimte. Het is een beschermd pand en het monumentale blijft uiteraard bewaard.”

Lezing over de eerste graaf van Hoogstraten

Op vrijdagavond 29 juni om 20u was er in zaal de Welgezinde een lezing over het ontstaan van het graafschap Hoogstraten. De reden waarom Hoogstraten tot graafschap werd verheven was omdat Karel V de entourage rond Margaretha van Oostenrijk wilde versterken door de bevriende adel meer macht en aanzien te geven. Zij zou immers landvoogdes worden over de Nederlanden terwijl hij in Spanje verbleef. Zij kon dus wel een krachtige bijstand van de naaste adel gebruiken. In totaal zijn er tijdens zijn bewind een twintigtal dergelijke promoties geweest die men kan onderverdelen in drie periodes: bij het begin van zijn regeerperiode rond 1518 om bovenvermelde reden. Na de dood van Margaretha van Oostenrijk tussen 1530 en 1540 tijdens het bewind van Maria Van Hongarije om haar entourage te versterken, en vlak voor de dood van Karel V om bevriende adel te bedanken.

Een Graafmenu, das pas graaf

De horeca van Hoogstraten biedt gedurende de maanden juli, augustus en september een exclusief Graafmenu aan. In dit gerecht worden de typische smaken van Hoogstraten gecombineerd met een knipoog naar de vroegere geschiedenis.

Volgende zaken doen mee met het Graafmenu:

Laat je verrassen in een stadje met smaak,  het zal de moeite zijn !

Het Graafmenu is een driegangenmenu van 25 euro.